Lid worden

Ben je nog geen lid, maar wil je lid worden, dan volstaat het een mailtje met je naam, adres, telefoonnummer en emailadres te sturen naar Koen Termont (koen.termont@gmail.com) en je lidmaatschapsbijdrage van 25€ over te maken op IBAN BE 77 979 2422612 42; BIC ARSPBE22 op naam van Grote Munsterlander Vereniging België,Dutselhoek 6, 3220 Holsbeek.

Het lidmaatschap voor één jaar bedraagt 25€.

Indien je na 1 oktober lid wordt, ben je meteen lid voor het volgende jaar. Het lidmaatschap voor een tweede onder hetzelfde dak wonende gezinslid bedraagt 10€.

Was je lid in 2019 en wil je ook in 2020 lid blijven, dan vragen we je om vóór de ledenvergadering in februari 2020 het lidgeld over te maken op de rekening van de vereniging met vermelding van je naam en "verlenging lidmaatschap".

Eigenaars van pups die hun GMer vóór 1 oktober 2019 aangekocht hebben en via hun fokker lid zijn geworden van de GMVB vragen wij ook om vóór de ledenvergadering in februari 2020, 25 € over te schrijven op de rekening van de GMVB, wanneer zij graag lid willen blijven van de GMVB. Ook hier volstaat het je naam en "verlenging lidmaatschap" te vermelden op de overschrijving.

 

***

 

De speciale actie voor fokkers blijft : Wie een nestje fokt en alle nieuwe eigenaars gezamenlijk en tegelijkertijd lid maakt van de vereniging, betaalt 45€ voor het lidmaatschap van al de pups in het nest voor het eerste jaar. Het volgende jaar kunnen de eigenaars van deze pups dan zelf beslissen of ze al dan niet lid willen blijven van de G. M. V. B. tegen de normale prijs van 25€. Deze speciale prijs geldt dus enkel wanneer het de fokker is die voor het gehele nest betaalt.

***

 

Wie graag lid wil worden van de Duitse Grote Munsterlandervereniging kan zijn lidmaatschapsbijdrage overmaken op IBAN DE53 3705 0299 0323 5528 53; BIC COKSDE 33 op naam van Kreissparkasse Köln. Het lidmaatschap kost 40€ voor nieuwe leden en 35€ voor de anderen.

 

***

 

Wie graag lid wil worden van de Nederlandse Grote Munsterlandervereniging kan zijn lidmaatschapsbijdrage overmaken op giro 469260505 ten name van de NGMV te Aalsmeer met vermelding van de IBAN-code NL41ABNA0469260505. De BIC code is ABNANL2A. Het lidmaatschap voor Nederland bedraagt 25€ met een eenmalig entreegeld van 7,50€ voor het eerste jaar wordt dat dus 32,50€.

 

***

 

Bij het lidmaatschap hoort ook het aanvaarden van ons huishoudelijk reglement. Dit kan u raadplegen via deze link


 

***

 

De Privacyverklaring kan u raadplegen via deze link