Pups


Op dit ogenblik zijn er geen nestjes of dekkingen binnen de GMVB.

Wanneer u meer info wil over het ras mag u steeds contact opnemen met een van onze bestuursleden. Meer info over pups en verwachte nesten kan u bekomen bij onze pup-bemiddelaar Tim De Ruymaeker (email: deruymaekertim@gmail.com).