Nieuws

 

Tweede activiteit 2018: Algemene Ledenvergadering

Elk jaar organiseren we onze ledenvergadering in februari. Dit jaar zal deze vergadering doorgaan op zondag 18 februari om 13u30 in de Pallieterhoeve te Booischot (Heist O/D Berg). Zie rubrieken 'kalender' en 'Inschrijvingen' Adres: De Pallieter Ijzerenweg, 21 2221 Booischot

 

Lidgeld 2018

Opgelet...Verhoging lidgeld!!! We vragen alle leden om hun lidgeld voor 2018 ten laatste begin volgend jaar te betalen. Dit kan door 25€ (voor op het zelfde adres levende gezinsleden bedraagt het lidgeld naast de titularis 10€) over te schrijven op rekening van de vereniging (IBAN BE 77 979 2422612 42; BIC ARSPBE22 op naam van Grote Munsterlander Vereniging België, Oogststraat 233, 2600 Berchem), met vermelding 'verlenging lidmaatschap'. Het bestuur heeft beslist om het lidgeld voor 2018 met 5€ te verhogen: dus van 20 naar 25€. Hierdoor krijgen we iets meer ruimte om de leden nog beter te kunnen dienen.
Eigenaars van pups die hun GMer vóór 1 oktober 2017 aangekocht hebben en via hun fokker lid zijn geworden van de GMVB vragen wij ook om 25 € over te schrijven op de rekening van de GMVB, wanneer zij graag lid willen blijven van de GMVB. Ook hier volstaat het je naam en “verlenging lidmaatschap” te vermelden op de overschrijving.
Ken je iemand die geen lid is, maar graag lid wil worden, dan kan je steeds verwijzen naar de website. Het volstaat om een mailtje te sturen naar Elke en vervolgens ook de lidmaatschapsbijdrage van 20 € over te maken.
Wie graag lid wil worden van de Duitse Grote Münsterlandervereniging kan zijn lidmaatschapsbijdrage overmaken op IBAN DE53 3705 0299 0323 5528 53; BIC COKSDE 33 op naam van Kreissparkasse Köln. Het lidmaatschap kost 40 € voor nieuwe leden en 35€ voor de anderen.
Wie graag lid wil worden van de Nederlandse Grote Münsterlandervereniging kan zijn lidmaatschapsbijdrage overmaken op giro ten name van de NGMV te Aalsmeer met IBANcode NL41ABNA0469260505. De BIC code is ABNANL2A. Het lidmaatschap voor Nederland bedraagt 25 € met een eenmalig entreegeld van 7,50 €. Voor het eerste jaar wordt dat dus 32,50 €.