GMVB

Op 3 maart 1985 werd door een aantal enthousiaste mensen de GMVB opgericht. De GMVB is erkend door de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus onder het nummer 863.

 

Deze vereniging van GM liefhebbers heeft tot doel het ras te verbeteren, er meer bekendheid aan te geven en de eigenaars van deze unieke jachthonden te begeleiden. Jaarlijks worden verschillende activiteiten georganiseerd.

 

We beginnen elk jaar met een nieuwjaarswandeling tijdens het tweede weekend van januari, waar de beentjes van hond en baasje na de feestdagen eens goed gestrekt worden. Ook aan onze jaarlijkse ledenvergadering in februari wordt een activiteit gekoppeld. Daarnaast zijn er nog enkele andere wandelingen zoals de herfstwandeling in het najaar.

 

Bij de leden van de GMVB komt 4 maal per jaar ook het clubblad in de mailbox toe, waarin verslagjes van activiteiten en uitnodigingen voor allerlei events gepubliceerd worden.

 

Met stip wordt ook de jaarlijkse aanlegproef voor jonge Grote Munsterlanders op de agenda aangeduid. Tijdens deze proef wordt de natuurlijke jachtaanleg van onze jonge honden beoordeeld en worden de jachteigenschappen van de nieuwe lichting Grote Munsterlanders onder de loep genomen. Bij deze proef is het absoluut niet noodzakelijk dat de hond reeds bejaagd is; de geur voor wild laat bij elke Grote Munsterlander, hoe jong ook, wel een belletje rinkelen. Hierbij worden ook telkens vijf jonge honden geselecteerd voor de voorjaarsproef die in april wordt georganiseerd.

 

Op het einde van de zomer wordt ook onze rastentoonstelling gehouden waar de honden worden beoordeeld op hun exterieur. Dit wordt gekoppeld aan een gezellige BBQ en een demonstratie van de jachtcapaciteiten van de anciens en een initiatie in allerlei apporteerproeven voor de jongere honden of een showtraining.

 

Na het lezen van deze pagina is iedereen er wel van overtuigd dat er heel wat activiteiten op het programma staan zowel voor jagers als voor niet-jagers. En op deze activiteiten door GMers voor GMers geldt steeds: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!