GMVB

Op 3 maart 1985 werd door een aantal enthousiaste mensen de GMVB opgericht. De GMVB is erkend door de Koninklijke Kynologische Unie Sint Hubertus onder het nummer 863.

 

Deze vereniging van GM liefhebbers heeft tot doel het ras te verbeteren, er meer bekendheid aan te geven en de eigenaars van deze unieke jachthonden te begeleiden. Jaarlijks worden verschillende activiteiten georganiseerd.

 

We beginnen elk jaar met een wandeling in januari.Ook aan onze jaarlijkse ledenvergadering in februari wordt een activiteit gekoppeld. Daarnaast zijn er nog enkele andere wandelingen zoals de herfstwandeling in het najaar. Jaarlijks organiseren we onze rastentoonstelling en voor het eerst in 2019 richten we ook een veldwedstrijd in.

 

 

Met stip wordt ook de jaarlijkse aanlegproef voor jonge Grote Munsterlanders op de agenda aangeduid. Tijdens deze proef wordt de natuurlijke jachtaanleg van onze jonge honden beoordeeld en worden de jachteigenschappen van de nieuwe lichting Grote Munsterlanders onder de loep genomen. Bij deze proef is het absoluut niet noodzakelijk dat de hond reeds bejaagd is; de geur voor wild laat bij elke Grote Munsterlander, hoe jong ook, wel een belletje rinkelen. Hierbij worden ook telkens vijf jonge honden geselecteerd voor de voorjaarsproef die in april wordt georganiseerd.

 

Op het einde van de zomer wordt ook onze rastentoonstelling gehouden waar de honden worden beoordeeld op hun exterieur.

 

Na het lezen van deze pagina is iedereen er wel van overtuigd dat er heel wat activiteiten op het programma staan zowel voor jagers als voor niet-jagers. En op deze activiteiten door GMers voor GMers geldt steeds: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!